Portalux

EULA, Gebruikersvoorwaarden en Privacybeleid

De Sociëteit, waarvan de gegevens kenbaar worden gemaakt in het onderste gedeelte van dit document, informeert alle gebruikers van deze website over de volgende servicevoorwaarden.

End User License Agreement:

1. Omschrijving van de service.

Door middel van deze website biedt de Sociëteit een service aan die, onder andere, bestaat uit de volgende toevoegende diensten voor het downloaden van derden:
Dagelijkse herziening van de beschikbaarheid en het vereenvoudigen van downloads.
Viruscontrole, in de programma´s, tegen alle bedreigingen die op het moment van het downloaden bekend zijn.
Downloaden van werkbalken of toolbars met interesse voor de gebruiker.
Ondersteuning voor de gebruiker.

De programma´s van derden op deze site zijn shareware-, freeware- of demoversies die openbaar en gratis zijn gesteld door de auteurs en de downloads worden altijd vanaf de website van de auteur gerealiseerd. Het contracteren van de dienst die door de Sociëteit wordt aangeboden, vertegenwoordigt op geen enkel moment een betaling voor de aanschaf, het gebruik of de licentie van het programma.

2. Verantwoordelijkheid.

Op dezelfde manier, realiseert de Sociëteit dagelijkse controles op de afwezigheid van bekende virussen in alle programma´s op deze website. Deze controles kunnen, naar aanleiding van de status van de technieken, echter geen garantie bieden voor een volledige afwezigheid van virussen.

De Sociëteit geeft geen enkele garantie en het houdt zich evenmin verantwoordelijk voor de programma´s van derden die door de gebruiker gedownload worden, inclusief de werkbalken of toolbars, die ook door derden zijn ontworpen. Het correspondeert de gebruiker om vooraf te kiezen of het akkoord gaat met het programma of de werkbalk die hij wil downloaden en installeren, en zijn conformiteit met de betreffende licentievoorwaarden die, in hun geval, onderdeel kunnen zijn.

3. Privacybeleid.

Deze clausule bevat de Privacybeleid, die belangrijke kwesties in verband met de privacy van de gebruikers dekt.

3.1. Verzameling van de gegevens.
De Sociëteit verzamelt en verwerkt de gegevens die iedere gebruiker invoert in de beschikbare formulieren van deze website of die met de Sociëteit communiceert om elke andere reden, zoals de andere gegevens die de Sociëteit automatisch vast kan leggen in verband met de volgende technische eigenschappen van het systeem van de gebruiker: de versie van het besturingssysteem, de versie van het webbrowser, het type CPU, het soort Internetverbinding, de taal van het besturingssysteem, het IP-adres, de activatie van cookies, de activatie van Java en de schermresolutie. Al deze gegevens worden hierna aangeduid als ¨Gegevens¨.

De Gegevens kunnen persoonlijke eigenschappen van de gebruiker zijn, aangezien dit concept is gedefineerd in de huidige Italiaans wetgeving en, bij het vergemakkelijken van de formulieren of, in het geval van de automatische verzameling van Gegevens, bij het navigeren op deze website, geeft de gebruiker toestemming om zijn wil te verklaren dat het verzamelen, invoegen in een document en het verwerken door de Sociëteit in overeenstemming is met dit Privacybeleid.

De gebruiker verklaart en garandeert dat hij geen persoonlijke gegevens van derden, inclusief met hun medeweten, aan de Sociëteit verstrekt en neemt tegenover de Sociëteit alle aansprakelijkheid dat dergelijk gedrag zou kunnen voortbrengen.

3.2. Doel van de behandeling.
De Sociëteit verwerkt de Gegevens met als doel om het onderhoud, de ontwikkeling en de controle van deze website en de diensten die het biedt te beheren; in het bijzonder, voor het geven van antwoorden op de incidenten die de gebruikers melden in verband met de aangeboden diensten op deze website.

Zodoende, wanneer de gebruiker het zo heeft toegestaan, kan de Sociëteit de Gegevens gebruiken voor het verzenden van commerciële communicatie, inclusief via elektronische wegen, om goederen en diensten van de Sociëteit of andere derden te bevorderen. De door de gebruiker verstrekte autorisatie kan door hem op ieder gewenst moment worden ingetrokken.

De gebruiker autoriseert specifiek dat, voor ieder van de hierboven omschreven doeleinden, de Sociëteit, persoonlijk of door middel van verantwoordelijken voor de behandeling, de Gegevens buiten de Europese Unie mag verwerken, inclusief als de wetgeving van het land waar ze verwerkt zijn geen vergelijkbaar veiligheidsniveau heeft met de Italiaans wetgeving.

De Gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die wat in het Privacybeleid vermeld zijn, evenmin worden ze bekend gemaakt aan derden, zonder toestemming van de gebruiker.

3.3. Gebruik van cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies, waardoor de Sociëteit een betere service kan bieden aan de gebruiker. De gebruiker kan zijn webbrowser zodanig configureren dat deze hem de ontvangst van cookies aangeeft, zodat de gebruiker de mogelijkheid heeft om te kiezen of hij ze wel of niet wil accepteren.

3.4. Rechten van toegang, rectificatie, annulering en verzet.
De gebruiker kan de rechten van de toegang, rectificatie, annulering en het verzet uitoefenen die de Italiaans wetgeving erkend voor de beveiliging van persoonlijke gegevens in relatie tot de Gegevens. Hiervoor kan de gebruiker contact opnemen met de Sociëteit door een bericht te versturen naar webmaster [at] portalux.com of door middel van iedere andere vorm van klantenservice die door de Sociëteit op het moment kan worden vastgesteld.

3.5. Andere websites.
Dit unieke Privacybeleid is van toepassing op deze website. De Sociëteit garandeert niet, en het stelt zich evenmin aansprakelijk, dat privacybeleiden die vanuit deze website op andere websites worden toegepast of van de gegevensverwerking, die zijn verantwoordelijkheden kan hebben.
Dit privacybeleid is alleen van toepassing op deze website. Het bedrijf garandeert niet de verantwoordelijkheid voor het privacybeleid dat van toepassing is op websites die gekoppeld zijn vanuit deze website of verwerking van gegevens die hun consequenties kunnen hebben.

4. Algemeen.

De Sociëteit kan de gebruikersvoorwaarden op ieder moment herzien en wijzigen door de huidige pagina aan te passen. De voorwaarden die van toepassing zijn op de door de gebruiker gecontracteerde dienst zijn de voorwaarden die op het moment van contractering gepubliceerd staan.

Deze voorwaarden worden beheerst door de Italiaans wetgeving. De gebruiker kan het gerealiseerde contract niet terugtrekken, omdat de dienst zal worden verstrekt direct nadat de gebruiker de service met verstand contracteert.

De overeenstemming wordt geformaliseerd in de taal die tussen de beschikbare talen is geselecteerd door de gebruiker. Er kunnen exemplaren van de huidige servicevoorwaarden in verschillende talen bestaan; de gebruiker kan zijn verzoek indienen door middel van het support-formulier.

De inhoud van deze website is beveiligd van intellectuele eigendom van de Sociëteit e/o derden. De gebruiker verwijdert, wijzigt, omzeilt of manipuleert de beveiligingsinrichting of het beveiligingssysteem, dat op deze website geïnstalleerd kan zijn, op geen enkel moment.

5. Dé-installeer de software die deze site bevat:

De geïnstalleerde software kan op deze manier gedé-installeerd worden op Windows computers:

Start > Controle paneel > Programma's > Dé-installeer of verander programma > traceer het programma en klik op dé-installeren

6. Identificatie- en contactgegevens van de Sociëteit.

In het geval dat de gebruiker een verzoek of klacht wil indienen, kan hij contact opnemen met de Sociëteit door middel van het beschikbare support-formulier op deze website of door een bericht te versturen naar het e-mailadres: webmaster [at] portalux.com .

Third Party Advertising:

We may use third parties' technology to operate and manage the download and installation process of our products. For the terms of service and privacy policy of the InstallCore technology which may be used by us, please see here: http://www.installcore.com/legal/terms-of-service/

We may use third-party advertising companies to serve ads when you visit our website.